Direct Gruppen, der består af fem separate enheder, har valgt at skærpe profilen. Hvor nogle bureauer vælger positioneringen via specialisering og adskillelse, går de tre af bureauerne sammen under et nyt navn, Ambition.

Det drejer sig om DM Partner, Webjuice og Director, mens softwareselskaberne One og iDQ fortsætter som selvstændige enheder – dog fortsat under Direct Gruppen.

Hvorfor navnet Ambition?

– I ordbogen står: ”Ambition = stærkt, ofte vedholdende ønske om at opnå noget attraktivt, men svært tilgængeligt”. Det svarer til vores ambition, nemlig at være de bedste til at levere datadrevent rådgivning, der styrker vore kunders forretning, siger Peter Nyemann, adm. direktør i den nye fusion.

Peter Nyemann var samtidig stifter af DM Partner tilbage i 2001, hvilket var indledningen på den rejse, som Direct Gruppen har været på lige siden.

Fremtidens bureau hjælper med rådgivning og eksekvering

Der er næppe mange bureauer, der ikke påstår det samme?

– Det er muligt, men vi leverer på løfterne. Rigtig mange selskaber er gode til online markedsføring, brugen af markedsdata, levere digitale løsninger eller er CEM og automation specialister.

– I stedet for at tale specialkompetencerne op tilsat en facade af kreativitet og strategi, vil vi udnytte data, datadreven kundeindsigt og digitale kompetencer til at skabe konkurrencefordele, altså en bedre forretning.

Hvorfor er der plads til jer?

– Fire ud af fem CEO’s mener, ifølge PwC, at forretningsudvikling drejer sig om at træffe de rigtige beslutninger på baggrund af en stadigt stigende mængde data. Den digitale transformation er kommet for at blive. Fremtidens bureau er derfor dét, der kan hjælpe med præcist den rådgivning og eksekvering.

– Det er i øvrigt en anden parameter, vi adskiller os fra de fleste andre bureauer på: Vi afleverer nemlig ikke blot en god og relevant strategi, og så forsvinder vi igen. Vi bliver, indtil forretningsfordelene hos kunden materialiserer sig.

Født ind i marketing og kommunikation

Er der kompetencer, Ambition ikke kan matche?

– Du er en hård mand … men hvis jeg skal tvinges til at indrømme noget, vil en virksomheds totale restrukturering fra bunden formentlig ligge i bedre hænder hos rådgivere som McKinsey eller Boston Consulting.

– Vi er trods alt født ind i marketing- og kommunikationsbranchen, så det er vores DNA at udvikle virksomheder til at blive bedre til det i en digital og datadreven tidsalder, slutter Peter Nyemann.

Den nye ejer- og partnerkreds i Ambition består af: Carsten M. Olsen, Jacob Kildebogaard, Grethe F. Berg, Peter Nyemann, Søren Riisager, Jeppe Berggreen, Troels Fiig og Henrik Hobel.

Ser vi på de seneste regnskaber for de tre selskaber, der altså fra i dag er samlet i Ambition, har udviklingen været nydelig.

Nøgletal for Ambition

(Mio. kr.)                            2016/ 2015/ 2014

Bruttoresultat (DB):         39,0/ 37,6/ 34,7

Resultat før skat:              4,2/ 7,2/ 5,6

Årets resultat:                   3,3/ 5,4/ 4,2

Ultimo 2016 var der 46 ansatte til sammen i de tre fusionerede bureauer, og ambitionen er at nå 50 medarbejdere snarest.