Kunstig intelligens vinder indpas flere og flere steder i takt med stadig billigere parallelprocessering, brugbare Big Data og bedre algoritmer, der hjælper til med at transformere bl.a. selvkørende biler og industrirobotter – der kan ”tænke” selv – fra science fiction til virkelighed.

Også inden for markedsføring er der hype om den kunstige intelligens, og begreber som machine learning, natural language processing og cognitive computing vinder mere og mere indpas under løftet om en mere præcis kommerciel kommunikation på individ-niveau for virksomheder og brands.

Men det er vigtigt at huske på, at det er mennesker og ikke teknologi, det i sidste ende handler om, lyder det fra Jonas Lund, CEO hos det danske softwarehus Wizkids, der udvikler avancerede cloud-løsninger til sproglæring samt hjælpeværktøjer til ordblinde med implementeret kunstig intelligens.

- Hos Wizkids anvender vi i stort omfang kunstig intelligens og maskinlæring, men vi har den absolutte overbevisning, at vores løsninger skal tage afsæt i mennesker. Derfor er både vores AppWriter og vores TxtAnalyser skabt med læreren og eleven i centrum. Vi elsker teknologi, men det er et redskab, ikke målet, siger Jonas Lund.

Derfor lyder devisen hos Wizkids, at teknologien altid skal skabe værdi gennem at støtte læringsprocessen, bakke op om pædagogikken og skabe små motiverende og udviklende personlige successer.

Toppen af isbjerget

Wizkids, der i øvrigt er eneste danske "Google Apps for Education Premium"-partner, integrerer løbende de nye værktøjer baseret på kunstig intelligens, som bl.a. netop it- og annoncegiganten Google, IBM og Salesforce investerer kraftigt i at udvikle.

Der er derfor store forventninger til fremtidens løsninger, som skal give bedre hjælp til de mellem tre og syv pct. af befolkningen, der er ordblinde, og de op til 20 pct. med læse- og stavevanskeligheder.

Og behovet er der, og ikke kun i Danmark. Aktuelt benytter mere end 500.000 lærere og elever i Danmark, Sverige og England, Wizkids løsninger.

- Vores løsninger støtter op om læringen ved at give læreren og eleven et præcist billede af, hvor udfordringerne ligger grammatisk og sprogligt. Løsningerne gør det muligt for eleven at arbejde selvstændigt med forbedringspunkterne og giver læreren et redskab til at se, hvordan eleven arbejder, og hvilken udvikling der sker.

- Det giver mere tid til individuel undervisning og fokus på den enkelte, siger Jonas Lund.

Men selvom løsningerne er skabt med afsæt i ordblindes udfordringer, og hvordan undervisningssituationen kan forbedres, ser Jonas Lund mange flere anvendelsesmuligheder for værktøjerne.

- Der er aktuelt stort fokus på integration og sproglig jobparathed. Her kan vores løsninger også bidrage. Hvis der f.eks. er tosprogede elever, der ellers ikke ville kunne finde støtte i hjemmet til forståelse af sprogudfordringer på dansk, giver vores løsninger også forklaring på bl.a. arabisk, engelsk, fransk, tysk og spansk.

- Man kan også få læst tekster og forklaringer op på disse sprog. Så der er alle muligheder for at kunne få forklaret og forstået det materiale der ligger, uanset om man er bedst til at lytte eller læse, slutter Jonas Lund.