Danish Digital Award fylder tre år, og Dansk Annoncørforening kan med rette være stolt: Opbakningen har aldrig været større, lyder det fra juryformanden Kim Jong Andersen.

– Vi har i år modtaget 330 indsendelser fordelt på de 16 kategorier, der er mulige at indsende cases i, hvilket er en stigning på over 30 pct. i forhold til 2016, siger Mia Skjoldstrand fra Dansk Annoncørforening, der er ansvarlig for at arrangere DDA.

– Mængden af indsendelser har gjort, at vi i visse kategorier ligefrem har valgt at opdele jurygrupperne yderligere i at bedømme et mere overskueligt antal cases, så vi er sikre på, at alle modtager en fair vurdering.

Det rekordstore antal indsendelser er naturligvis til stor glæde for Dansk Annoncørforening der arrangerer Danish Digital Award og for juryformanden.

– Vi oplever en bredere tilslutning end tidligere. Der er mange nye virksomheder og bureauer, der gerne vil være med til dyste om en Danish Digital Award, siger Otto B. Christiansen, direktør for Dansk Annoncørforening.

– Prisen er helt evident blevet særdeles attraktiv at vinde for de fleste i takt med, at den har vundet anerkendelse som en pris, der signalerer fremragende digitalt arbejde. Og så har vores juryledere og jurymedlemmer gjort en uvurderlig indsats i at række ud – ikke mindst til hinanden – og opfordre dem, de kender til at indsende deres bedste cases.

Otto B. Christiansen har også erfaret, at ”vores nye kategorier bidrager til at tiltrække flere aktører fra især startup-miljøet og PR-disciplinen”.

– Især har jurylederen for innovationskategorien, Martin Majlund, gjort en ekstraordinær indsats for at henvende sig til de digitale iværksættervirksomheder, og det har båret frugt – samtidig med, at flere etablerede virksomheder også har markeret sig ved at indsende cases, der gør sig bemærkede ved at introducere nye og interessante digitale produkter og services.

Større bredde og balance på tværs af kategorierne

Juryformanden har haft lejlighed til at skimme indsendelserne igennem, og han udleder, at ”der er kommet en større bredde og balance på tværs af kategorierne”.

– Der er stadig mange fremragende kampagner iblandt indsendelserne, men der er lige så mange eksempler på de digitale platforme, digitale data og forretningsapplikationer, der skaber et solidt fundament for kampagnerne og forretningen, uddyber Kim Jong Andersen.

– Og vi kan se, at investeringerne bærer frugt i virksomhederne, for vi har også fået et rekordstort antal cases i Effectiveness-kategorien. Herudover må man sige, at content marketing endelig er ved at ”blive voksen” som en eksplosivt voksende disciplin, og nu udmønter sig i rigtig mange spændende cases på tværs af ganske mange kategorier.

Forventningerne til dette års DDA-prisfest er således helt i top.

– En så imponerende stor deltagelse i forhold til antallet af indsendte cases betyder, at juryen har et tilsvarende stort udvalg at gå på jagt i, når de bedste af de bedste skal nomineres og vinderne skal udpeges.

– Vi kommer med andre ord til at opleve et overordentligt stærkt felt af kandidater til DDA 2017, og dermed vil dette år også blive et år, hvor barren for kvaliteten og effekten af de digitale investeringer igen vil få et nøk opad, slutter Kim Jong Andersen.