Det koster nu Taxa 4x35 en bøde på 250.000 kroner, at selskabet sendte en sms ud til mere end 27.000 telefonnumre om, at samarbejdet med bestillings-app-leverandøren, ClickATaxi, var stoppet.

I sms’en stod der: Serviceinfo: ClickATaxi har afsluttet samarbejdet med TAXA 4x35. Det betyder, at TAXA 4x35 ikke kører de ture, du bestiller med ClickATaxa App. Vil du fortsat køre med Københavns største taxiselskab, så download TAXA 4x35 App (Link)

Selv mente taxaselskabet, der var tale om en servicemeddelelse, men nu har Retten på Frederiksberg talt, og herfra lyder det, at der var tale om spam - en overtrædelse af markedsføringslovens § 6, stk. 1 - taxeret til en bøde på 250.000 kroner.

Retten udtaler blandt andet:

”Henset til sms-beskedens formulering og den deri indeholdte mulighed for at tilmelde sig tiltaltes egen app finder retten, at tiltalte har handlet med henblik på at opnå kørselsopgaver hos modtagere af sms-beskeden. Retten kan derfor ikke tiltræde det synspunkt, at der alene var tale om en servicemeddelelse. Tiltalte findes herefter at have ovetrådt markedsføringslovens § 6, stk.1. […]”

Svært af framelde

Telefonnumrene, som sms’en blev sendt til, tilhørte personer, som tidligere havde anvendt app’en til at bestille en taxatur med en taxa fra Taxa 4x35, og i dommen lægges bl.a. vægt på, at sms’erne ikke indeholdt en let tilgængelig mulighed for, at modtagerne kunne frabede sig at få flere sms’er med markedsføring fra taxaselskabet.

Blandt andet derfor kunne undtagelsen til spamforbuddet, som findes i markedsføringslovens § 6, stk. 2, ikke bruges i denne sag, fastslog retten.

Ved bødefastsættelsen lagde retten i øvrigt vægt på, at der var tale om et engangstilfælde, at der ikke var tale om aggressiv markedsføring og at der ikke var dokumenteret vinding for selskabet som følge af udsendelsen af sms’en.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, blev i sin tid gjort opmærksom på sagen via institutionens såkaldte spam-postkasse, og hun er tilfreds med rettens afgørelse

- Afgørelsen fastslår, at servicemeddelelser, der sendes for at opnå øget salg er ulovlig spam, når modtageren ikke har givet sit samtykke til det, siger hun og tilføjer:

- Spam er til stor gene for modtagerne. Derfor tog vi sagen op efter, at flere forbrugere havde skrevet til os via vores spam-postkasse. Det er nemt for virksomhederne at sende ulovlig spam ud, og det ses på omfanget af klager til vores spampostkasse. Så vi bruger spampostkassen til at holde øje med virksomhederne.

Markedsføringslovens forbud mod spam

§ 6. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til kunden via elektronisk post. Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser.