Begreber har det med at gribe om sig. Disruption og digital transformation er to begreber, der er hypede langt ud over fornuftens grænser.

På samme måde med thought leadership. Alle vil være det, mange tror de mestrer det, men de færreste forstår reelt, hvad det drejer sig om.

Vi spørger en af de fornuftige strategi-veteraner, der i årevis har rådgivet om netop thought leadership og ikke mindst værdien ved at være netop det.

– Vi oplever en udtalt begrebsforvirring og mange virksomheder forveksler thought leadership med det at have en holdning, og når det så kaldes thought leadership kan det runge hult og nemt blive en smule pinligt, siger Søren Berg, Managing Director, MSLGroup.

– For at kunne drive thought leadership skal man forstå begrebets forskellige niveauer og identificere, hvilket niveau man vil operere fra. For virksomhederne er det kommercielle niveau oftest hvor det giver mest mening, selvom der kan laves hybrider i form af samarbejder med akademiske institutioner for at komme længere ud i hjørnerne, end man kan på egen hånd.

Kommercielt fokus skaber en platform

Hvilke niveauer taler vi om?

– Vi arbejder med tre niveauer, når vi rådgiver vi om thought leadership, fortsætter Søren Berg.

• Det akademiske,

• Det semi-akademiske og

• det kommercielle.

Og det betyder?

– På det akademiske niveau har thought leadership karakter af forskning, og det er ofte selve formålet for eksempelvis universiteter, at resultaterne af forskningen rejser yderligere spørgsmål, og derfor ikke nødvendigvis er konkluderende.

– På det semi-akademiske niveau, som fx Malcom Gladwell dyrker og Ted-talks er blevet en platform for, er thought leadership perspektiverende og inddragende. Det har en karakter af at være øjenåbner og er sjældent kommercielt i sin kerne.

– Det kommercielle og oftest corporate niveau drejer sig om at skabe en platform, hvor man som virksomhed, eller udvalgte medarbejdere i virksomheden, anerkendes og efterspørges for sin viden og indsigt.

– Det kommercielle niveau er stedet, hvor de fleste virksomheder vil kunne opnå størst effekt set ift. udvikling af forretningen, og her kan konsulenten spille en afgørende rolle til at identificere de nicher og kiler, hvor virksomheden kan starte og eje et tema og den efterfølgende konversation.

Så drejer det sig ”bare” om at fokusere på det kommercielle niveau?

– Gid det var så enkelt. Det er ikke så nemt, som det måske lyder, og fordi der ofte er politiske hensyn – og mange stakeholders i virksomheden som har en mening – bliver det thought leadership, som pr. definition er nødt til at være markant for at skabe interesse, ofte udvandet ved, at det kommenteres og kommunikeres for bredt og for irrelevant.

Kammeradvokaten har positioneret sig

Får vi det på dansk?

– Alle virksomheder uden undtagelse vil kunne aktivere grader af thought leadership, men ingen mere end videnvirksomhederne inden for professional service. Deres vigtigste råstof er at være i stand til at positionere sig selv, og det gør de ved at perspektivere på en situation eller en tendens, hvor der er behov for professional navigation og rådgivning.

Giv os nogle eksempler på kommercielt thought leadership?

– I Danmark er Kammeradvokaten et måske overraskende, men godt eksempel på en virksomhed i en ellers støvet vertikal, som er gået all-in på digitalisering af sin egen virksomhed til gavn for sine klienter.

– Forleden afholdt Kammeradvokaten og deres Fintech-ekspert Tanja Lind Melskens, et symposium om Blockchain teknologi og satte samtidig fokus på de forventede juridiske implikationer ved bl.a. digitale valutaer.

– Det er et emne, som kun få endnu ved meget om, men som sandsynligvis bliver en hjørnesten i vores finansielle systemer inden for kort tid. Og hvem er bedre til at rådgive om det, end eksperterne hos Kammeradvokaten. 

Et andet eksempel?

– Boston Consulting Group’s (BCG) rapport om ”det Digitale Danmark” er endnu et godt eksempel, hvor BCG netop ved at perspektivere på vigtigheden af digital innovation i virksomhederne, rammer udfordringen ind ved at afdække, at blot ca. 25 pct. af danske virksomheder har en vision for deres digitale fremtid.

– Det kvalificerer Boston Consulting Group til at være den autoritet, som rådgiver de resterende 75 pct. af virksomhederne, og lur mig, om ikke det bliver en meget stærk kommerciel platform for dem de næste mange år.

1508 får kunder ud af øvelsen

Har du et knapt så indlysende eksempel?

– Hos 1508 adresseres digitaliserings-udfordringer gennem Morgenbooster, deres community. Her mødes medlemmerne fysisk en gang om måneden, og fællesskabet rummer flere end 8.000 medlemmer på LinkedIn.

– Det er oftest 1508’s kunder, som præsenterer perspektiverne på et problem, der skulle løses, samt hvordan 1508 medvirkede i løsnings-processen. Udover at ramme relevante problemstillinger ind, cementeres 1508’s vidensniveau og evne til at eksekvere, af en neural part.

– Det er en klog thought leadership model, som giver 1508 mange kunder. 

Summa summarum?

– Gennem de mange digitale kanaler har virksomhederne øget mulighed for at drive strategisk positionering gennem fokuseret thought leadership. Der kan mikro-segmenteres ned på personniveau via sociale medier, og det kræver begrænset ekstern involvering, når først systemet er udviklet og sat på formel.

Og til sidst?

– Thought leadership kan promovere fageksperter inden for snævre områder, aktivere virksomhedens purpose og tiltrække de klogeste hoveder, og så er det samtidig velegnet til CEO-profilering.

– Men udfordringen er at forstå, hvilke konversationer der kan startes og ejes, samt hvilke man kan tilslutte sig og influere. Alt sammen skal naturligvis gøres med øje for virksomhedens strategiske målsætning, slutter Søren Berg.