KLUMME: Bliver 2018 året, hvor vi får helt nye indsigter? Og bliver vi for alvor ramt af disruption og machine learning? Kommer vi til at forkaste alt det kendte til fordel for en helt ny marketingverden, der automatiserer sig selv og gør os alle overflødige?

Lad mig sige det med det samme. Svaret er nej! Nok går udviklingen hurtigt. Men den går trods alt ikke så hurtigt. Vi kan godt læne os en smule tilbage og forberede os på, at der er brug for os et par runder endnu.

Det samme gælder for en lang række af de værktøjer og discipliner, der sammen med vores viden og erfaring, har bragt os her til. Her er dialogmarkedsføringen et godt eksempel.

Det gamle virker stadig

Vi får hele tiden får nye kommunikationsmuligheder og værktøjer. Der dukker hele tiden nye platforme op, som udfordrer os både kreativt og teknisk.

Men basalt set ændrer det ikke afgørende på de adfærdspsykologiske greb, der får os til at foretage ønskede handlinger. For vi har stadig den samme gamle og dovne hjerne. Den er et levn fra en fjern fortid. Den udvikler sig kun meget langsomt. Og det er stadig den, der sætter dagsordenen.

Samtidig er det også vigtigt at huske, at bare fordi der kommer ny muligheder og platforme til, så betyder det langt fra, at de ”gamle” holder op med at virke – eller for den sags skyld ikke kan virke endnu bedre i den nye verden.

Dialog i den nye verden

Dialogtankesættet er et lev fra fortiden. Men det betyder langt fra at dialogmarkedsføring har mistet sin effekt eller er død. Tværtimod.

Den digitale verden og SoMe giver blot nyt liv og sætter turbo på hele dialoguniverset. Den nye verden betyder, at det er blevet både nemmere og hurtigere at skabe en effektiv dialog med målgruppen. Men det interessante er, at selvom den nye verden åbner disse muligheder, så betyder det langt fra, at de gamle og analoge platforme, som direct mails har tabt deres effekt.

For selvom vi alle har vores fokus på alt det nye, og utålmodigt og måske lidt nervøst spejder ind i fremtiden ventende på revolutionen fra nye teknologiske landevinder som machine learning, der vil disupte os og skabe en ny og bedre virkelighed, så lever de gamle i bedste velgående.

For med de gamle er det nemlig muligt at nå nå de dele af målgruppen, som kun svært kan nås med de digitale.