KLUMME: En række af verdens førende eksperter indenfor native ads var på scenen i Berlin i sidste uge til Native Advertising Days.

I salen sad mennesker fra mere end 32 lande til det udsolgte arrangement. Bag arrangementet står Native Advertising Institute, der startede med at præsentere annonceomsætningen for native ads.

Native ads stod for 10 pct. af det totale marketing budget i 2015, 20 pct. i 2017 og forventes at udgøre 29 pct. i 2020. Så var scenen sat! Det er jo en optimisme, vi kan lide.

Der var cirka 30 indlæg var fordelt over 2 dage, og jeg har udvalgt følgende:

Influencers

Det fremgik det af en eMarketer-analyse, at online anmeldelser er den kilde, der er størst tillid til i forbindelse med produkt-information.

Således har forbrugeren mere tillid til online anmeldelser end venner, familie og kollegaer samt brandet selv.

Forbruget af influencers er mere benyttet end brandbudskaber på næsten alle medieplatforme, viste en analyse fra Geometry Global.

Og endelig viste en ny analyse fra MSL, at influencers performer bedre end display annoncer. For både købsintention og salg ligger earned content 3,5 gange højere end display annoncer.

Facebook

Facebook er den kanal, der oftest benyttes til native ads. Udfordringen ved Facebook er, at den organiske trafik vel aldrig har været lavere.

Hvad er hot lige nu?

Det er infographics, der er visuel repræsentation af data, som hjælper med at formidle store mængder information på en overskuelig måde, fx grafer, piktogrammer mv.

Gif’s

Disse små værktøjer er særdeles velegnede til at skabe opmærksomhed på Facebook.

Storytelling

På Facebook er er storytelling et hit. Netflix (Narcos-serien) har fx lavet en serie på 5 billeder og budskaber, der får højere klikrater og lavere CPC priser end det sædvanlige 1 billede med budskab.

Thought Leadership

Thought Leadership er et Facebook-værktøj med potentiale, hvis man som brand er i stand til troværdigt at positionere sig som thought leader.

Tænk på Henry Fords kloge ord: ”A business that makes nothing but money is a poor business”.

Video

Video var et af de områder, der trak meget opmærksomhed på konferencen.

Ifølge en AOL-rapport fremgår det, at 64 pct. af de adspurgte marketers ser video som noget, der vil dominere deres strategier i den nære fremtid.

Dette skyldes bl.a., at video forventes at stå for 80 pct. af al internettrafik i 2019. Et område der boomer er fx live streaming.

Her fik vi følgende råd med på vejen:

· Branded video skal være ligeså godt som editoral content.

· For meget irrelevant product placement vil resultere i, at brugeren vil forlade videoen. Det er et spørgsmål om at finde den rigtige balance.

· Publikum er de kyndige. Forstå hvad dit branded content er og justér i forhold til den indsigt.

· Publikum elsker godt originalt video content med en stærkt følelsesmæssig krog.

· Vores “egen” ”The Lego Movie” blev nævnt som den ultimative branded content video.

Programmatic

Native ads programmatic udgør stadigvæk en meget lille del af den samlede annonceomsætning. Meget fokus har indtil videre været på at skalere volumen og segmenteringen.

Det er contextual og semantisk segmentering, der er i fokus, hvis relevansen og tilpasningsgraden til content og målgruppen skal øges.

Programmatic er generelt møntet på mere simple annonceformater, der ikke hører til de formater, der skaber det største engagement i målgruppen.

Netop her foregik en livlig debat i kaffepausen om, hvorvidt man på nuværende tidspunkt kan kalde native ads programmatic for rigtige native ads.

Fremtiden

Audience segmentering vil fremover bliver endnu mere målrettet i takt med, at det vil lykkedes at følge brugeren på tværs af devices (mobil til desktop etc.)

Screenless SEO – stigningen i voice search som nogle kender som den digitale assistent på ens desktop eller smartphone (Siri mv).

Dark Social. Det er, når brugere deler content gennem personlige kanaler som fx e-mail, messenger mv. Det er således trafik, der ikke kommer fra en kendt kilde som et social netværk eller Google Search.

Det kan skabe udfordringer i forbindelse med at tracke denne trafik. Analyse fra RadiumOne viser, at hele 84 pct. af delinger online sker udenfor Facebook og andre sociale offentlige netværk.

Fokusområder

Native ads er vokset markant de sidste par år, og forventes at gøre det samme fremadrettet. Jeg ser følgende områder som vigtige at arbejde med for at fortsætte den positive udvikling:

· At finde relevante historier og producere native ads indhold, der engagerer brugerne, kan være en udfordring for mange marketers. Her er mange publishers allerede gået i gang med at starte egne afdelinger op, der kan producere video, kreative oplæg mv.

· Vi ser ofte et mismatch mellem de målsætninger, der er for native ads, og de KPI`er, hvor effektiviteten måles på.

· Native ads display formater, som vi ser på mange nyhedsmedier med 30-60 karakterer med image og fx skitseret som ”annonce”, kan skabe en større dækning i målgruppen end mange andre native ads formater.

· Det er typisk også det format, der benyttes via programmatic. Det er til gengæld ikke her, vi til fulde udnytter native ads styrker i form af at skabe tillid til afsender og engagement i målgruppen mv.

· Lad os have fokus på områder, hvor vi sætter barren højt. Så vi fremadrettet udnytter de styrker, der er ved native ads, og ikke ender med, at vi om nogle år sidder og har tilsvarende problemer som display slås med i dag i form af banner blindhed, robot genereret kliks, adblocking etc. 

Her er nogle tips

Hvis du vil bruge influencere, er her fem kriterier, du kan bruge til at vælge dem:

1. Autoritet

2. Relevans

3. Engagement

4. Dækning

5. Historie.

God fornøjelse.