Amerikanerne plejer at vise vejen, når det gælder teknologi- og medie-anvendelse, så det er næsten altid interessant, når en større analyse af adfærden over there  lander i indbakken. 
 
Det gælder også for en ny undersøgelse fra Pew Research Center ved navn Teens, Social Media & Technology. 
 
Den viser bl.a., at "blot" lidt mere end halvdelen, 51 pct., af de 13-17-årige i USA bruger Facebook. 
 
For tre år siden gjaldt det for 71 pct., så der er tale om et markant fald, hvilket bl.a. også analytikerne fra eMarketer har påpeget tidligere i år
 
Snapchat er SoMe-konge
 
Pew Research Center har også spurgt, hvilket socialt medie de unge anvender mest. Her lød svaret Facebook fra blot 10 pct. af de unge, mens 35 pct. pegede på Snapchat, 32 pct. på YouTube og 15 pct. på Instagram. 
 
Interessant er det også, at der er en markant forskel i Facebooks popularitet blandt unge fra velbjærgede hjem og dem, der kommer fra hjem med relativt lave indkomster. 
 
70 pct. af de unge, der bor i husstande med en årsindkomst på mindre end 30.000 dollar, bruger Facebook, hvor det kun er 36 pct. i husstande med en årsindkomst på over 75.000 dollar. 
 
Samme historie gør sig stort set gældende, hvis man ser på forældrenes uddannelser. Kommer den unge fra en familie, hvor uddannelsesniveauet er High School eller lavere, så bruger 65 pct. Facebook. Har forældrene mindst en universitetsuddannelse, så er tallet 33 pct. 
 
Du kan selv dykke ned i undersøgelsen her.