Det er tydeligt for enhver, at sociale medier har ændret både vores private og professionelle kommunikation. Hastigheden er blevet større, budskaberne væsentligt mere direkte, og helt centralt er kommunikationen gået fra at være envejs til tovejs. I de bedste tilfælde ligefrem en egentlig dialog.

Lidt firkantet sagt har den traditionelle kommunikation flyttet sig fra et meget kontrolleret, afsluttende budskab: ”Sådan her er det, nu skal du mene, gøre, købe” – til i dag at være en begyndelse på en samtale: ”Hvad synes du om det her? Sig det videre til alle, du kender”. Fra kampagne til bevægelse.

Vi har i dag en lang række digitale værktøjer, som hjælper os med at monitorere, overskue, strukturere, udvikle, effektivisere og ikke mindst sikre en konsistent kommunikationsstrategi, når vi påbegynder en dialog. En masse værktøjer, som hjælper os med at udnytte alle de mange contexter, vi kan nå vores målgrupper gennem og orkestrere kommunikationen.

Vi skal skabe engagement

Men den markante udvikling på sociale medier har også medført en betydelig udvikling i content – selve indholdet i kommunikationen. Det store mål er ikke længere bare at komme igennem med budskabet, men også at skabe engagement.

Eller sagt på en anden måde mobilisering. For effekten og perspektiverne ved at få mobiliseret centrale personer i målgruppen og netop skabt en bevægelse er så åbenlyse, at al anden endimensionel, envejs-oplysende kommunikation blegner.

Ved hjælp af 4 simple grundregler er det muligt at engagere medarbejdere, medlemmer, kunder eller andre væsentlige interessenter gennem sociale medier i selv komplekse sager, hvilket ikke tidligere kunne lade sig gøre ved en kampagne-tilgang.

Vi kan i dag skabe et engagement hos modtagerne, der ikke bare kan føre til deling og spredning, men også reel ændret holdning eller adfærd, som har afgørende betydning for kommunikationsindsatsens effekt.

1) Gør budskabet personligt.

Gør kommunikationen personlig relevant. Det er umuligt at få forbrugeren, medlemmet eller medarbejderen til at bringe et budskab videre, hvis det er et corporate eller politisk budskab.

Ingen gider at være gratis reklamesøjle for andre, hvis man ikke får noget ud af det. Sådan er det. Det stiller ret store krav til virksomheder og organisationer, at de tænker modtagerens behov og liv før deres egne behov og budskaber.

Det er fuldstændig afgørende at se budskaberne gennem modtagerens briller. Kameraet er ikke længere på afsenderen eller produktet, det er på modtageren og dennes liv.

2) Gør deres engagement værdifuldt.

De sociale medier er indlysende et sted, hvor vi præsenterer os selv i den bedst mulige version. Det er vores personlige territorium, hvor vi kan blære os og opnå respekt fra vores omverden, når den bedømmer os.

Derfor skal virksomheder skræddersy kommunikation, der leverer værdi, så forbrugeren kan se, at hvis vedkommende ”er på”, så bliver de en del af en vigtig bevægelse. Et værdifællesskab, som er vigtigt set med deres egne øjne.

3) Gør det nemt at dele

Intention er ikke det samme som handling. Utallige undersøgelser viser en lyst eller intention om at købe, handle eller gøre noget. Uanset om det drejer sig om at købe et bestemt produkt, handle på et bestemt tilbud, købe mere økologi, støtte organisationer eller andet.

Jeg har set købsintentioner på 41 pct. blive omsat til reel handling på 1 pct.! Hvis man vil opnå engagement, mobilisere målgruppen og skabe en bevægelse, skal adgangsbarrieren til det, man ønsker at involvere forbrugerne i, være ekstrem lav. Så lav, at det kan lade sig gøre at engagere sig med det samme – for lige om lidt er opmærksomheden blevet forstyrret og fløjet et andet sted hen.

Det kræver kreative løsninger, der både er nytænkende og som balancerer alle de forskellige mål, som skal opnås, hvilket bringer os til det sidste punkt:

4) Gør indholdet interessant.

Selv om der er et utal af værktøjer, der giver virksomheder og organisationer muligheder for at monitorere og udvikle deres SoMe-kommunikation, er det selve indholdet af budskaberne, som afgør, om investeringen trænger igennem, om den blot bliver overfladisk deling, eller om den ender med at skabe en reel effekt for afsenderen.

Modtagerne skal shine på de sociale mediers præmisser samtidig med, at der skal være en kobling til afsenderens intention. Og så må konteksten og adgangsbilletten til fællesskabet ikke være vanskelig at afkode eller blive en del af.

Det er for så vidt enkelt at sige. Det er bare ikke let at gøre. Det kræver, at man tænker nyt, hvor man ikke stirrer sig blind på sig selv og egne intentioner, men tilrettelægger et gennemtænkt, kontrolleret indhold og forløb, som tillader, at modtageren spiller en hovedrolle. Herved kan de sociale medier både sikre merværdi og effekt.