Mark Zuckerberg, Facebook-grundlæggerens update i fredags, lød fint, sobert og demokratisk.

I den beskrev Zuckerberg, hvordan Facebook over en længere periode har været i gang med at teste, hvordan de vil vise brugerne mere content fra dem, brugerne kender og holder af og mindre fra de selskaber, brands og medier, som de følger.

– Det sker, fordi mængden af kommercielt indhold er eksploderet de sidste par år. For mit eget vedkommende, så synes jeg også, at jeg igennem en længere periode har set temmelig meget kommercielt indhold i mit newsfeed, siger Jan Christiansen, chef for bureauet Konxions nye københavnerkontor og tidligere landechef for Facebook Danmark.

Men det var da en gang sentimentalt sludder, Mark Zuckerberg fyrede af?

– Helt bestemt. Det meste var en bunke plidder-pladder om well-being, happiness og less lonely, when stay more connected. Men det skal han jo sige.

Facebook er trods alt en moderne marketing-platform?

– Ja. Fra et kommercielt synspunkt vil Facebook blive mere interessant for de virksomheder og brands, der arbejder seriøst med kanalen som en prioriteret kommunikations platform. Og for os på bureauerne er det en spændende forbedring af primært 2 årsager:

· Uanset algoritmen, så vil det gode indhold altid vinde på den lange bane.

· Den nye algoritme vil give Facebook-kunderne en større forståelse for nødvendigheden af at bruge annonce-kroner, når content skal distribueres.

– Derfor så er vi i Konxion fortrøstningsfulde overfor det nye Facebook-tiltag. Det bliver også ganske spændende og opleve effekten af lige netop denne algoritme ændring, slutter Jan Christiansen.

Facebook er nu en del af marketingmixet

Hos bureauet Anew har de også en holdning til ændringen: 

– Den primære konsekvens af Facebooks nte algoritme er, at indhold i særdelshed med kommercielt islæt nedprioriteres. Således vil vi som annoncører opleve et yderligere fald i den organiske dækning af det indhold, som distribueres uden supporterende medieinvestering, siger Mads Duzenius Christensen, direktør hos Anew.

– Denne opdatering stiller store krav til kvaliteten af det indhold, som distribueres organisk, da opdateringen skal skabe højere oplevet kvalitet i brugeroplevelse – typisk af Facebook målt i antallet af interaktioner med indhold.

– Til gengæld vil sider med et højt engagerende og involverende niveau med stor sandsynlighed vil kun opleve en mindre fald i organisk dækning.

Men Facebooks ændring er en ren kommerciel tænkning?

– Ja. Og forudsætningen for den betalte dækning ændres ikke, hvilket betyder, at fald i den organiske dækning skal kompenseres med betalt annoncering for at opnå tilsvarende total dækning som tidligere. Dette er i bund og grund ikke en ny præmis, men en udvikling, der er sket over den seneste årrække.

– Annoncører skal derfor forstå, at tiden med fokus udelukkende på ”gratis” dækning er ved at rinde ud, og at Facebook i højere grad er et medie, som træder ind i marketingsmixet på lige vilkår med andre media, online som offline.

– Facebook skal således ikke længere opfattes som en unik silo, men måles og vejes på helt samme måde som tilsvarende andre media.

– Vi vil derfor rådgive vores kunder til i højere grad at se på Facebook som en betalt mediekanal, der udelukkede bør benyttes med det formål at løse en forretningsmålsætning mest effektivt, slutter Mads Duzenius Christensen.