Digitalt eller ikke-digitalt er ikke vigtigt for forbrugerne, fordi de ganske enkelt ikke skelner mellem de digitale og de traditionelle medier.

Sådan lyder en af konklusionerne i en ny global analyse fra en af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder, PwC, af medie- og underholdningsindustrien, Global Entertainment and Media Outlook 2015–2019

Overordnet viser analysen, at de samlede indtægter på verdensplan fra medie- og underholdningsindustrien vil vokse fra 11,5 billioner (altså tusinde milliarder, red.) kroner i 2014 til 14,7 billioner kroner i 2019, hvilket svarer til en vækst på 28 %.

Der er dog store regionale forskelle med den laveste vækst i Japan og den højeste i Nigeria. I Danmark vil de samlede indtægter stige fra 51,5 mia. kr. i 2014 til 60 mia. kr. i 2019.

Ikke-digital lever

Den største vækst vil komme fra digitale medier, men det er ikke ensbetydende med, at de ikke-digitale medier, til trods for tilbagegang fra 89 % i 2014 til godt 80 %, er ”døde”. I 2019 vil de stadig udgøre langt størstedelen af de globale forbrugerindtægter.

- I stedet for at foretrække det ene frem for det andet har forbrugerne taget imod den hastige udvikling inden for indhold, som den digitale udvikling har medført. De udnytter disse muligheder til at opnå mere fleksibilitet og frihed. De digitale og ikke-digitale medier komplementerer hinanden og formidlingsmåden er ikke længere relevant for forbrugerne så længe denne opfylder forbrugernes behov i den konkrete situation, siger partner i PwC Leif Ulbæk Jensen, der er medie- og underholdningsekspert.

- Det betyder også, at forbrugerne bevæger sig over til produkter, som kombinerer relevans og bekvemmelighed – som bl.a. handler om et attraktivt indhold, let adgang og social samhørighed – med en inspirerende og personlig oplevelse, uanset hvordan den leveres, fortsætter han.

En af hovedfaktorerne bag denne udvikling er den opblomstring, der er sket for nogle de traditionelle medier, herunder live-oplevelser. Indtægter fra live-musikbilletter og biografbilletter vil på verdensplan stige med 4,7 % indtil 2019 og overgår dermed den samlede vækst på 2,9 %.

- Live-oplevelser går heldigvis ikke af mode, og for forbrugerne drejer det sig primært om oplevelser, der giver dem noget at være fælles om og som de kan dele med andre. Udfordringen for underholdnings- og medievirksomhederne er at mikse dataindsigt med forbrugeradfærd for at maksimere værdien af de oplevelser, de tilbyder. Fordelene herved er endnu større i dag, da forbrugerne aldrig før har været så åbne og tilgængelige, som nu, forklarer Leif Ulbæk Jensen.

Reklamevæksten sker digitalt  

Retter man blikket mod reklameområdet, vil de samlede globale reklameindtægter stige med en vækstrate på 4,7 % i perioden indtil 2019, lyder forudsigelsen fra PwC.

Ligesom med forbrugerindtægterne vil der på reklameområdet være stærk digital vækst, mens forbrug af ikke-digitale reklamer, der vises på traditionelle medier som i aviser og på tv, er i stagnation. Indtægterne fra digitale reklamer vil globalt stige med 12,2 % mod en vækst på blot 1,2 % for ikke-digitale reklamer. Ikke-digitale reklamer vil dog med godt 60 % stadig udgøre størstedelen af de globale reklameindtægter i 2019.

- Så selv om de ikke-digitale reklamer stadig dominerer, er der dog en helt klar retning hen imod det digitale. Det er et faktum, der understreges af, at internet-reklamerne er det hurtigst voksende reklamesegment i perioden indtil 2019, hvor det overhaler det traditionelle tv-reklamesegment, fortæller Leif Ulbæk Jensen.

Video og mobil driver væksten

En primær drivkraft bag digitale reklamer i hele prognoseperioden vil være den mobile internetreklamer. Mobile internetreklamer vil vokse med hele 23,1 % i perioden indtil 2019, hvorved de overhaler bannerannoncer globalt i 2018.

Ser man på samtlige segmenter og områder i perioden indtil 2019, vil de samlede globale reklameindtægter med en vækst på 4,7 % overgå forbrugerbetalinger, som vil vise en vækst på 2,9 %. Det betyder, at der er udsigt til en global underholdnings- og medieindustri, som i stadig stigende grad er afhængig af reklameindtægter. Det vil være nødvendigt for branchen at holde skarpt øje med denne divergens i indtægtsstrømmene.

- Det, der betyder noget for virksomhederne, er evnen til at kombinere indhold med en brugeroplevelse, som er differentieret, og som fanger forbrugernes opmærksomhed på udvalgte platforme. For at opnå dette miks skal virksomhederne fokusere på tre ting: fortsat innovation hvad angår produkt og brugeroplevelse, udvikle og anvende forbruger data på en fokuseret og sikker måde og endelig fokusere på mobile platforme, slutter Leif Ulbæk Jensen.

Lidt facts om undersøgelsen:

Undersøgelsen dækker 54 lande og følgende 13 brancher: Tv-abonnement og -licens, tv-reklamer, internetadgang, internetannoncering, radio, reklamer i det offentlige rum, videospil, film, aviser, forbrugermagasiner, business-to-business, bøger og musik.

Undersøgelsen indeholder tal for medie- og underholdningsbranchens indtjening fra 2010-2014 samt forudsigelser om vækstudviklingen i branchen fra 2015-2019.