Articles tabs

Courses tabs (CT)

Direct Marketing Bestyrelsen (DMB)

DMB er en fagbestyrelse under Dansk Markedsføring til direct marketing-fagets fremme.

Bestyrelsen arbejder på en række områder for at skabe en skarpere, mere bevidst og effektiv udøvelse af disciplinen i danske virksomheder. DMB ønsker at være det vigtigste forum for udvikling af feltet i Danmark.

Bestyrelsen arbejder for at:

 • skabe og formidle ny viden om strategier, metoder og virkemidler i branchen
 • etablere et mødested for aktører i branchen hvor kontakter skabes, erfaringer udveksles og samarbejder etableres
 • øge den faglige standard i branchen - på alle niveauer
 • sikre en etisk forsvarlig udøvelse af disciplinen - herunder brugen af data
 • støtte og forme anerkendelsen af høje faglige standarder og innovation

Aktiviteter

DMB arbejder - inden for de ressourcer, som er til rådighed for foreningen - på alle felter for at fremme ovenstående formål. Fx.

 • Formidle kontakt mellem forskning og praksis gennem at agere bindeled mellem udøvende direct marketing-specialister og forskningsinstitutionerne
 • Bidrage til at sætte dagsordenen for uddannelse inden for feltet gennem egne initiativer og ved at søge indflydelse på andre udbydere og institutioner
 • Involvere fagets udbydere i arbejdet med at formidle viden og kundskabe
 • Øve indflydelse på eksisterende arrangementer og prisuddelinger inden for faget
 • Udbrede viden via uddannelse, kurser, seminarer, temadage samt relevante artikler og links i bladet Markedsføring, dets elektroniske nyhedsbrev og øvrige relevante medier - herunder Dansk Direct Marketing Community, DMB's faglige netværk på LinkedIn: Søg 'DDMC' under 'Grupper'.  
 • Engagere relevante aktører i faget på både B2B- og B2C-markedet

Bestyrelsesmedlemmer: 

DMB er en bestyrelse på 10-14 personer fra både annoncør-/kundesiden. 

Leverandør-/rådgiverside.
Medlemmerne repræsenterer en bred vifte af kompetencer inden for Direct:

Finn Thomsen (Formand)
Direktør og CRM Advisor, DIRECTion Marketing - Mobil: 40558055, mail: ft@direction-marketing.com
 
Thomas Rosenberg (Næstformand)
Princitpal Consultant, PA Consulting Group - Mobil: 41781244, mail: thomas@rosenbergs.dk
 
Ida Rivière Le Quement
Marketing & Sales Support, PostNord - Mobil: 29133542, mail: ida.riviere.le.quement@post.dk
 
Jan Maagaard
Direktør, Maagaard & Partnere - Mobil: 27120782, mail: jm@maagaardogpartnere.dk
 
Janne Weston 
Projektleder, Ældre Sagen - Mobil: 22162526, mail: jw@aeldresagen.dk
 
Jesper Clement
Associate Professor, CBS - Mobil: 38152209, mail: jc.marktg@cbs.dk
 
Kenneth Christiansen
Marketing Manager, SAS - Mobil: 3232 3806, mail: kenneth.christiansen@sas.dk

Kristian Veedfald
Seniorkonsulent, Magnetix - Mobil: 27734810, mail: kve@magnetix.dk

Lisbeth Chawes
Partner Director, Komfo Inc. - Mobil: 27368070, mail: lic@komfo.com

Martin K. Glarvig
Adm. direktør, Geomatic a/s - Mobil: 23232130, mail: mkg@geomatic.dk
 
Martin Ottesen
Client Director, BTMX Partner LAB A/S - Mobil: 60606000, mail: maot@berlingskemedia.dk
 
Peter Enevoldsen
Head of Digital, Relations & Loyalty Management, Agency Spring - Mobil: 61222644, mail: pe@agency-spring.com
 
 
DMB's Advisory Board
 
Lars Gardan (i DMB til 2017)
Tekstforfatter, GARDAN - Mobil: 40518182, mail: lars@gardan.dk
 
Sebastian Franck (i DMB til 2017)
Kreativ direktør & Partner, Magnetix - Mobil: 41905138, mail: sef@magnetix.dk

Information

Kontaktperson:
Finn Thomsen
Mobil:
Hjemmeside:
Facebook side:

Hent