Articles tabs

Courses tabs (CT)

custom add this

Image: 
Titel:
Ordinær generalforsamling Dansk Markedsføring 2018
Body: 
Hermed indkaldes til generalforsamling i Dansk Markedsføring. 
 
Det er igen blevet tid til generalforsamling i Dansk Markedsføring.
Den afvikles onsdag den 2. maj 2018 kl. 17.00-18.00.
 
Dagens program: 
 
Kl. 17.00: Registrering åbner
Kl. 17.15: Velkomst v/Thomas Wahl, adm. direktør, Dansk Markedsføring
Kl. 17.15-18.00: Ordinær generalforsamling
Kl. 18.00: Forfriskninger
 
Hvis medlemmer ønsker et forslag behandlet på generalforsamlingen, og er der forslag til valg af  kandidater til bestyrelsen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – jf. vedtægternes § 6.2.
Forslag skal således være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 18. april 2017.
 
Hvert medlem har 1 stemme, og hvert medlem kan kun afgive stemme for et andet medlem ved fuldmagt – jf. vedtægternes § 6.3.
 
Dagsorden på dagen er: 
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen.
3) Aflæggelse af beretning fra repræsentantskabet.
4) Godkendelse af regnskab.
5) Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen indstiller, at kontingent for standardmedlemsskab ændres til kr. 2.495,00, ekskl. moms og kr. 1.495,- ekskl. moms for et digital medlemskab. Baggrunden for kontingentstigningen er et ønske om, at afsætte midler til investering i udvikling af foreningens redaktionelle tiltag samt IT platform.
6) Valg af bestyrelse:
 
Pernille Mehl (Næstformand) Adm. Direktør, Danske Lotteri Spil, Dorte Tandrup VP Marketing & Communication MTG TV, Eva Lundgren, Head of Brand & Marketing Spies & Sebastian Franck Executive Director, Magnetix Linked by Isobar er alle på valg og genopstiller 
Christian Scherfig (formand) og Bjarne Orfelt Spellerberg udtræder efter 6 år i bestyrelsen jf. § 7.1
Christine Jelved, Chef for Porsche Danmark, genopstiller ikke. 
Bestyrelsen indstiller flg. kandidater: Peter Boris Kreilgaard, Head Of Marketing - Coop.dk, Charlotte Wandorf, Partner - Implement og Jesper Brunhøj Olsen, Industry Head – Facebook
 
7) Valg af repræsentantskab. Bjarne Orfelt Spellerberg - adm. direktør Boye & Spellerberg stiller op til repræsentantskabet
8) Valg af revisor.
9) Eventuelle medlemsforslag.
10) Eventuelt.
 
Kun medlemmer i Dansk Markedsføring kan deltage, og af hensyn til de praktiske forhold kan deltagelse kun ske ved forhåndstilmelding, enten via tilmeldingsknappen øverst eller sende en mail til tilmelding@markedsforing.dk
 
Vi glæder os til at se jer!
 

Tidspunkt

Onsdag 2. maj 2018 (Kl. 17.00-18.00)

Kontaktperson

Sted

  • Dansk Markedsføring
    Nordre Fasanvej 113-115, 1. sal, 2000 Frederiksberg

Partnere

Arrangeret af

  • Dansk Markedsføring