Articles tabs

Courses tabs (CT)

Netværk - Strategisk Markedsføring / Branding

Tag del i det faglige netvæk om strategisk markedsføring og branding og få nye perspektiver på udviklingen. 

Fordele ved at deltage i Dansk Markedførings netværk

 • Netværket mødes 6 gange om året
 • Faglig sparring, erfaringsudveksling og anden "networking" på og mellem møderne 
 • Formidling af diverse relevant materiale, der bl.a. belyser fagspecifikke emner eller aktuelle tendenser 
 • Hvert netværk har tilknyttet en kompetent netværkschef, der styrer, koordinerer, inspirerer og fungerer som facilitator for gruppen 
 • Begrænset antal medlemmer 
 • En fri debat på netværkets møder og netportal, der øger både engagement, forståelse og viden 
 • Et neutralt mødested med fagligtligesindede 
 • Adgang til kurser, uddannelser og konferencer til særlig netværkspris

Fortrolighed
For at gøre netværket så konstruktivt og konkret som muligt, er det vigtigt med en høj grad af fortrolighed under og mellem møderne. Medlemmerne skal derfor underskrive en fortrolighedserklæring ved indmeldelse.

Virksomhedsbesøg
Møderne afholdes hos medlemmer af netværket som skiftes til at være "vært". Mødestedet og tidspunkt koordineres i det enkelte netværk, og kan f.eks. tage udgangspunkt i en specifik problemstilling fra en af medlemmernes aktuelle udfordringer. Møderne holdes typisk i dagtimerne/arbejdstiden.

10 netværksråd

 • Netværk efter gensidighedsprincippet - bidrag først
 • Vær opmærksom og nærværende når du lytter
 • Vær præcis og interessant når du fortæller
 • Vær ærlig og diplomatisk
 • Spørg om hjælp - de fleste er glade for at kunne hjælpe
 • Følg op og husk at sige tak for hjælp
 • Træn din flair for mennesker
 • Vær ikke overivrig – hav tålmodighed og tænk langsigtet
 • Vær brobygger – se synergimuligheder mellem dem du kender og skab kontakt
 • Vær initiativrig 

Vil vide mere..

 • om netværket "Branding/Strategisk Markedsføring" - så tag kontakt til netværkschef: Peter Boris Kreilgaard, COOP Danmark på mail: peter.boris.kreilgaard@coop.dk
 • om netværk generelt i Dansk Markedsføring fx. melde dig ind eller har du ønsker til oprettelse af netværk indenfor andre fagområder. Så kontakt projektchef i Dansk Markedsføring, Jacob Schack Iversen - mail: jsi@markedsforing.dk eller mobil: 3054 9220. 

Kontakt netværk

VIl du vide mere?
Om netværk i Dansk Markedsføring, melde dig ind eller har ønsker til oprettese af netværk indenfor andre fagområder. Så kontakt os ved at udfylde nedenstående formular eller ring på 30 54 92 20.